Båtar och människor i Göteborgs södra skärgård

3003Båtar och människor i Göteborgs södra skärgård – En bok om båttrafikens historia och skärgårdssamhällets utveckling

I gamla tider levde sjömän, fiskare och jordbrukare relativt isolerade i Göteborgs södra skärgård. För stadsborna upplevdes området utanför hamngränserna länge outforskat och avlägset. Men i mitten av 1800-talet blev det allt mer populärt bland förmögna göteborgare att göra söndagsutflykter till de närliggande öarna. I takt med att allt fler badanläggningar med hotell och restauranger öppnade, utvecklades därmed även passagerarbåtstrafiken med funktionsenliga ångbåtar. Genom historien har båttrafikens huvudsakliga funktion succesivt ändrats och fastlandsförbinelsen har fått en ny roll. Från att från början ha varit till för badgäster från staden, till att idag främst serva de åretruntboende med effektiva transporter mellan öarna och fastlandet. Trafikutvecklingen har varit enorm och gått hand i hand med samhällsstruktens förändring i Södra skärgården. För att ge läsaren en helhetsbild av utvecklingen redogör boken därför även för öbornas vardagssituation.

Antal sidor: 167
Utgivningsår: 2012
ISBN: 978-91-639-0025-9
Inbunden
Pris vid beställning via Internet/mail: 180 kr, porto: 45 kr


Köp boken: Sänd mail till adressen dholm.bokbestallning@gmail.com.
Ange:
* Boktitel
* Antal exemplar
* Fullständig postadress för leverans

 

Comments are closed.